Prof. dr hab. Zbigniew SURAJ

Pracuje w Uniwersytecie Rzeszowskim na stanowisku profesora zwyczajnego. W latach 2006 - 2018 kierownik Katedry Informatyki Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego oraz Laboratorium Informatyki Stosowanej Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej (2013 - 2018). Organizator Katedry Informatyki (w latach 2011 - 2013 Instytutu Informatyki) i kierunku informatyka. Założyciel i lider Rough Set and Petri Net Research Group od 2001. Wieloletni pracownik Instytutu Matematyki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, gdzie w latach 1986 - 2000 pełnił funkcję kierownika Zakładu Informatyki. Były prorektor Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, a także były kierownik Katedry Podstaw Informatyki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Zajmuje się matematycznymi aspektami informatyki, w tym modelowaniem systemów współbieżnych, eksploracją procesów z danych, reprezentacją wiedzy, wnioskowaniem przybliżonym oraz projektowaniem systemów inteligentnych. Uczestnik wielu staży naukowych w kraju i za granicą. Autor lub współautor szeregu rozpraw naukowych, skryptów, książek i monografii. Prowadzi wykłady monograficzne i seminaria dyplomowe na kierunku informatyka z obszaru swoich zainteresowań naukowych.

Członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma Transactions on Rough Sets oraz International Journal of Rough Sets and Data Analysis. Redaktor lub współredaktor zeszytów specjalnych czasopism Fundamenta Informaticae oraz Transactions on Rough Sets. Organizator lub współorganizator szeregu konferencji krajowych i międzynarodowych. Członek komitetów programowych wielu konferencji krajowych i międzynarodowych. Brał aktywny udział w szeregu konferencjach naukowych. Kierownik wielu projektów badawczych. Brał udział w projektach Unii Europejskiej. Czynnie uczestniczył w projektach badawczych realizowanych w innych uczelniach lub jednostkach naukowo-badawczych w kraju i za granicą.

Laureat dwóch nagród Ministra oraz wielu nagród rektorskich. Odznaczony Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Członek profesjonalnych towarzystw naukowych polskich i zagranicznych. Członek Komitetu Sterującego International Rough Set Society, były sekretarz tego towarzystwa, członek-senior. Były wiceprezes Oddziału Rzeszowskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego oraz Towarzystwa Naukowego w Rzeszowie. Przewodniczący Komisji Nauk Informatycznych TNR w Rzeszowie.

1. Współautor monografii:

2. Współredaktor wydawnictw zbiorowych:

3. Współredaktor wydań specjalnych: