Prof. dr hab. Zbigniew SURAJ

Matematyk i informatyk, nauczyciel akademicki, profesor nauk technicznych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Rzeszowskiego, organizator kierunku informatyka na UR na poziomie licencjackim, inżynierskim i magisterskim.

Wieloletni pracownik naukowy i wykładowca w Instytucie Matematyki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, kierownik Zakładu Informatyki (1986-2000). Organizator i kierownik Katedry Informatyki na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym UR (2006-2011 i 2013-2018), a także organizator i dyrektor Instytutu Informatyki (2011-2013). Współorganizator i współkierownik Laboratorium Informatyki Stosowanej Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej (2013-2018). W latach 2001-2006 profesor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, kierownik Katedry Podstaw Informatyki. Profesor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Jarosławiu (2006-2009), prorektor ds. rozwoju uczelni i kierownik Zakładu Systemów Wspomagania Decyzji (2007-2009).

Zajmuje się matematycznymi podstawami informatyki, w tym modelowaniem matematycznym systemów współbieżnych, odkrywaniem modeli procesów z danych, reprezentacją wiedzy, wnioskowaniem w warunkach niepewności oraz projektowaniem inteligentnych systemów wspomagania decyzji. Uczestnik wielu staży naukowych w Polsce i za granicą. Autor lub współautor ponad 250 publikacji naukowych, głównie w języku angielskim, w tym artykułów, rozdziałów, skryptów, książek i monografii. Promotor 4 ukończonych prac doktorskich, ponad 100 prac magisterskich oraz ponad 80 prac inżynierskich i licencjackich. Recenzent 1 wniosku o tytuł profesora, 3 rozpraw habilitacyjnych, 5 rozpraw doktorskich, w tym 2 zagranicznych rozpraw doktorskich.

Prowadził wykłady i ćwiczenia z różnych przedmiotów matematyczno-informatycznych, a także wykłady monograficzne i seminaria dyplomowe z zakresu matematyki i informatyki dotyczące swoich zainteresowań naukowych.

Publikował lub nadal publikuje w takich czasopismach jak m.in. Information Sciences, Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences, International Journal of Intelligent Systems, Pattern Recognition Letters, Fundamenta Informaticae, International Journal of Computational Intelligence Systems, Journal of Intelligent Information Systems.

Członek Rady Redakcyjnej Transactions on Rough Sets i International Journal of Rough Sets and Data Analysis. Redaktor lub współredaktor wydań specjalnych Fundamenta Informaticae i Transactions on Rough Sets. Organizator lub współorganizator wielu konferencji krajowych i międzynarodowych, w tym międzynarodowych warsztatów "Concurrency, Specification and Programming" (2003, 2005, 2015) oraz międzynarodowej konferencji "Soft Computing and Distributed Processing" (2002). Członek ponad 60 komitetów programowych konferencji krajowych i międzynarodowych. Aktywnie uczestniczył w ponad 180 konferencjach naukowych. Kierownik kilkunastu projektów badawczych. Brał udział w projektach Unii Europejskiej. Aktywnie uczestniczył w projektach badawczych realizowanych w innych uczelniach lub jednostkach badawczo-rozwojowych w kraju i za granicą.

Członek profesjonalnych polskich i zagranicznych towarzystw naukowych. Członek Komitetu Sterującego the International Rough Set Society, były sekretarz tego stowarzyszenia, obecnie członek senior. Były wiceprezes Oddziału Rzeszowskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego i Towarzystwa Naukowego w Rzeszowie. Przewodniczący Komisji Nauk Informatycznych TNR. Członek Special Interest Group on Petri Nets and Related System Models, Gesellschaft für Informatik.

Aktywnie działa na rzecz promocji rzeszowskiego środowiska naukowego w Polsce i na świecie. Jej wyrazem jest m.in. zorganizowanie i kierowanie the Rough Set and Petri Net Research Group od 2001 roku. Grupa powstała w WSIiZ w Rzeszowie, a od 2006 działa na Uniwersytecie Rzeszowskim. Wśród członków tej grupy 7 osób uzyskało stopień doktora w zakresie informatyki lub matematyki, a jedna z nich jest doktorem habilitowanym w zakresie informatyki. Jest również pomysłodawcą i redaktorem naczelnym portalu nauki i wiedzy Matematycy i Informatycy Podkarpacia+ oraz współorganizatorem i osobą odpowiedzialną za prawidłowy rozwój i poprawność merytoryczną serwisu bibliograficznego Rough Set Database System, który działa od roku 2003.

Laureat dwóch nagród Ministra oraz wielu nagród rektorskich. Odznaczony Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.


 LISTA WYBRANYCH PUBLIKACJI ZWARTYCH

Monografia:

Książki edytowane:

Wydania specjalne:

Zobacz: Matematycy i Informatycy Podkarpacia+, a także ORCID