INSTYTUT INFORMATYKI
Kolegium Nauk Przyrodniczych
UNIWERSYTET RZESZOWSKI

35 - 310 RZESZ”W, ul. prof. S. Pigonia 1
Tel./fax:+48 17 851 85 18
E-mail: zbigniew.suraj@ur.edu.pl