OPROGRAMOWANIE WYTWORZONE W RAMACH BADAŃ NAUKOWYCH