System SB. Graficzny System Redagowania i Symulowania
Schematów Blokowych

Zbigniew Suraj, Paweł Hałys, Bogumił Komarek, Robert Płoucha

Wyd. 1992, Wrocław-Poznań

System SB jest jednym z dziesięciu systemów tworzących pakiet oprogramowania edukacyjnego Elementy Informatyki (EI).

s.80, ISBN 83-900092-5-0