Algorytmiczne rozwiązywanie zadań i problemów

Zbigniew Suraj, Tadeusz Rumak

Wyd. 1995, Rzeszów

Książka zawiera podstawowe pojęcia z zakresu rozwiązywania zadań matematycznych przy użyciu środków informatyki. Ponadto zamieszczono w niej zestaw zadań z rozwiązaniami oraz zadania do samodzielnego rozwiązania. Rozwiązania zadań są szeroko komentowane zarówno pod względem dydaktycznym, jak i powiązań z treścią odpowiednich pozycji omawiających dane zagadnienie. Książka może być wykorzystywana na zajęciach z Elementów Informatyki w szkołach średnich. Może być także pomocna w nauczaniu Wprowadzenia do algorytmów na niektórych kierunkach studiów i na studiach podyplomowych z informatyki dla nauczycieli. W trakcie rozwiązywania zadań zamieszczonych w książce może być bardzo pomocny system SB (Graficzny system redagowania i symulowania schematów blokowych). Do systemu SB dołączany jest zestaw schematów blokowych algorytmów i programów w języku Turbo-Pascal zamieszczonych w rozwiązaniach zadań. Zarówno schematy blokowe jak i programy są kompletne i zostały przetestowane na komputerze. Mają one ponadto postać gotową do uruchomienia w tym systemie.

s.129, ISBN 83-86282-77-0