Sieci Petriego I PN-TOOLS

Zbigniew Suraj, Marcin Szpyrka

Wyd. 1999, Rzeszów

Sieci Petriego są graficznym i matematycznym narzędziem do odelowania różnego rodzaju zjawisk, w których znaczącą rolę odgrywają czynności wykonywane współbieżnie. Teoria sieci Petriego, jak również jej zastosowania, mimo iż są rozwijane od ponad 30 lat, ciągle fascynują badaczy, co znajduje odzwierciedlenie w wielu programach badawczych, publikacjach i konferencjach poświęconych tej tematyce. Publikacja ta w przystępny sposób wprowadzi czytelnika w świat podstawowych pojęć z zakresu teorii sieci Petriego. Zaprojektowany w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie system PN-tools jest narzędziem do wspomagania projektowania i analizy modeli sieci Petriego. Druga część tej książki została napisana tak, by stanowić podręcznik użytkownika systemu PN-tools (wersja 1.0).

s.145, ISBN 83-87288-34-9