Matematyka. Zbiór zadań dla studentów informatyki i ekonomii

Tadeusz Rumak (red.), Jacek Dziok, Andrzej Gębarowski, Stanisław Habrat, Zbigniew Suraj

Wyd. 2002, Rzeszów

Niniejszy zbiór zadań dostosowany jest do programu nauczania logiki i matematyki na I roku studiów w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Celem autorów było zgromadzenie zadań dotyczących różnych działów matematyki. Zbiór ten ułatwi studentom samodzielną pracę i może być wykorzystywany na ćwiczeniach. Prezentowane zadania są albo według pomysłów autorów, albo są zaczerpnięte z podręczników cytowanych w wykazie literatury.

s.83, ISBN 83-87658-30-8