ŻYCIORYS NAUKOWY

DZIEDZINA: nauki ścisłe i przyrodnicze (matematyka), nauki inżynieryjno-techniczne (informatyka techniczna i telekomunikacja).

SPECJALNOŚĆ: modelowanie matematyczmne i analiza danych, sztuczna inteligencja, wnioskowanie w warunkach niepewności.

EDUKACJA: Liceum Ogólnokształcące im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim (1960-1964), Studium Nauczycielskie w Zamościu na kierunku matematyka i fizyka (1964-1966), Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie na kierunku matematyka (1967-1971), Instytut Kształcenia Nauczycieli w Warszawie, studia podyplomowe z informatyki (1976-1977).

STOPNIE I TYTUŁ NAUKOWY: dr nauk matematycznych - Uniwersytet Warszawski (1985), dr hab. nauk technicznych w zakresie informatyki - Instytut Podstaw Informatyki PAN, Warszawa (2000), postępowanie o nadanie tytułu profesora - Instytut Podstaw Informatyki PAN, Warszawa (2010-2012), tytuł profesora nauk technicznych - Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej (2012).

PRACA ZAWODOWA: Szkoła Podstawowa, Wasylów Wielki: nauczyciel matematyki i fizyki (1966-1967); Technikum Mleczarskie, Rzeszów: nauczyciel matematyki (1971-1974); IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika, Rzeszów, zastępca dyrektora, nauczyciel matematyki (1974-1976); Instytut Matematyki Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów: starszy asystent (1976-1985); adiunkt (1985-2001), kierownik Zakładu Informatyki (1986-2001), profesor nadzwyczajny (2001); Katedra Podstaw Informatyki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów: kierownik (2001-2006), profesor WSIiZ (2001-2006); Katedra Informatyki Uniwersytetu Rzeszowskiego: kierownik (2006-2011, 2013-2018), Instytut Informatyki UR: dyrektor (2011-2012), Laboratorium Informatyki Stosowanej Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej UR: współkierownik (2013-2018); Zakład Systemów Współbieżnych Instytutu Informatyki: kierownik (2011-2013), Pracownia Modelowania i Ekstrakcji Procesów z Danych LIS: kierownik (2013-2018), profesor nadzwyczajny (2006-2013), profesor zwyczajny (2013-2020); Instytut Inżynierii Technicznej Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, Jarosław: profesor wizytujący (2006-2007), profesor nadzwyczajny (2007-2009), prorektor ds. rozwoju Uczelni (2007-2009), kierownik Zakładu Systemów Wspomagania Decyzji (2007-2009). Organizator kierunku informatyka stopnia I i II w Uniwersytecie Rzeszowskim.

STAŻE NAUKOWE: Instytut Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego (1979-1980, 1991-1993, 1998-1999), Międzynarodowe Centrum Matematyczne im. Stefana Banacha (Warszawa 1986, 1996), Centrum voor Wiskunde en Informatica (Amsterdam, Holandia 1993); University of Manitoba (Winnipeg, Kanada, profesor wizytujący 2000 - 2001); King Abdullah University of Sciences and Technology (Thuwal, Arabia Saudyjska 2011).

POBYTY ZAGRANICZNE: Sofia University (Bułgaria: 1986), Institute of Technical Cybernetics, Slovak Academy of Sciences, Bratislava (Czechosłowacja: 1989), Higher Pedagogical Institute, Blagoevgrad (Bułgaria: 1990, 1991), Centrum voor Wiskunde en Informatica (Amsterdam, The Netherlands - 1993), Faculty of Engineering, Cairo University (Egipt: 2004), the Linnaeus Centre for Bioinformatics, Uppsala University (Szwecja: 2008), Yasar University European Union Research Center, Izmir (Turcja: 2010), Instituto Politécnico de Portalegre, Portalegre (Portugalia: 2011), European University Cyprus, School of Sciences, Nicosia (Cypr: 2012), Sakarya University, Sakarya (Turcja: 2013), Cybernetics Faculty of Taras Shevchenko National University of Kiev (Ukraine: 2014), King Abdullah University of Sciences and Technology (Thuwal, Arabia Saudyjska 2016), a także Ton Duc Thang University (Ho Chi Minh City, Vietnam - 2018).

BADANIA NAUKOWE: modelowanie matematyczne systemów współbieżnych (sieci Petriego), metody algorytmiczne w sztucznej inteligencji (zbiory przybliżone, zbiory rozmyte, zbiory miękkie), odkrywanie modeli procesów z danych, reprezentacja wiedzy, modelowanie wnioskowania przybliżonego (niekonwencjonalne sieci Petriego).

WSPÓŁPRACA KRAJOWA I MIĘDZYNARODOWA: w kraju: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Śląski, Politechnika Poznańska, Instytut Podstaw Informatyki PAN w Warszawie, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Rzeszowska, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, a za granicą: King Abdullah University of Science and Technology (Thuwal, Arabia Saudyjska), University of Manitoba (Winnipeg, Kanada), Humboldt University (Berlin, Niemcy), Lviv Polytechnic National University (Ukraina), Taras Shevchenko National University of Kiev (Ukraina), Ivan Franko National University of Lviv (Ukraina), Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University (Ukraina), Cairo University (Egipt), South Valley University (Qena, Egipt), University of Regina (Kanada), University of Winnipeg (Kanada), Saint Mary's University (Halifax, Kanada), Visva Bharati (Santiniketan, Indie), Midnapore College (Indie), Chongqing University of Posts and Telecommunications (Chiny), Ton Duc Thang University in Ho Chi Minh City (Wietnam), Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza (Ukraina).

NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE: 1. Opis i rozwiązanie problemu przydziału zasobów w systemach współbieżnych programów w klasie sieci miejsc i tranzycji oraz sieci samomodyfikujących się. 2. Zapoczątkowanie i rozwinięcie nowego kierunku badań związanych z odkrywaniem modeli procesów współbieżnych z danych z wykorzystaniem metodologii zbiorów przybliżonych i sieci Petriego (wspólnie z A. Skowron, J. Peters, K. Pancerz). 3. Opis metod zbiorów przybliżonych dla syntezy i analizy systemów współbieżnych specyfikowanych za pomocą systemów informacyjnych. 4. Stworzenie matematycznych i algorytmicznych podstaw dla maksymalnych niesprzecznych rozszerzeń (ograniczeń) systemów informacyjnych (wspólnie z M. Moshkov, A. Skowron). 5. Opis i charakteryzacja nowych klas rozmytych sieci Petriego dla potrzeb modelowania inteligentnych systemów wspomagania decyzji (wspólnie z S. Bandyopadhyay, A.E. Hassanien).

WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE: A Resource Allocation Problem, Lecture Notes in Computer Science 88 (1980), Springer-Verlag, Berlin; On Certain Problem of Resource Allocation in Systems of Concurrent Programs, ICS PAS Reports 549 (1984), Institute of Computer Science, the Polish Academy of Sciences (rozprawa doktorska); (współautor) Rough Sets and Concurrency, Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Technical Sciences 41/3 (1993); (współautor) A Parallel Algorithm for Real-Time Decision Making: A Rough Set Approach, Journal of Intelligent Information Systems 7 (1996), Kluwer Academic Publishers, Dordrecht; PN-tools: environment for the design and analysis of Petri nets, Control and Cybernetics 24/2 (1995); Discovery of Concurrent Data Models from Experimental Tables: A Rough Set Approach, Fundamenta Informaticae 28/3-4 (1996), IOS Press, Amsterdam; The Synthesis Problem of Concurrent Systems Specified by Dynamic Information Systems, Studies in Fuzziness and Soft Computing. Rough Sets in Knowledge Discovery 2. Applications, Case Studies and Software Systems (1998), Physica-Verlag, Heidelberg; Reconstruction of Cooperative Information Systems under Cost Constraints: A Rough Set Approach, Information Sciences: An International Journal 111 (1998), Elsevier Science Inc., New York; (współautor) Approximate Real-Time Decision Making: Concepts and Rough Fuzzy Petri Net Models, International Journal of Intelligent Systems 14/8 (1999), John Wiley & Sons, Inc., New York; Rough Set Methods for the Synthesis and Analysis of Concurrent Processes, Studies in Fuzziness and Soft Computing, Rough Set Methods and Applications. New Developments in Knowledge Discovery in Information Systems (2000), Physica-Verlag, Heidelberg (rozprawa habilitacyjna); (współautor) Classification of meteorological volumetric radar data using rough set methods, Pattern Recognition Letters 24/6 (2003); (współautor) Rough Neurons: Petri Net Models and Applications, Rough-Neural Computing. Techniques for Computing with Words, Series: Cognitive Technologies (2004), Springer-Verlag, Berlin; (współautor) The Rough Set Database System: An Overview, Transactions on Rough Sets III, Lecture Notes of Computer Sciences 3400 (2005), Springer-Verlag, Berlin; (współautor) A Control Design for the Khepera Robot: A Rough Set Approach, Fundamenta Informticae 67/1-3 (2005), IOS Press, Amsterdam; (współautor) A Rough Set Approach to Multiple Classifier Systems, Fundamenta Informaticae 72/1-3 (2006), IOS Press, Amsterdam; (współautor) Rough Sets for Discovering Concurrent System Models from Data Tables, Rough Computing: Theories, Technologies and Applications, IGI Global, Hershey - New York 2007, (współautor) The Rough Set Database System, Transactions on Rough Sets VIII, Lecture Notes of Computer Science 5084 (2008), Springer-Verlag, Berlin; (współautor) Maximal Consistent Extensions of Information Systems Relative to Their Theories, Information Sciences 178/12(2008), Elsevier Science Inc., New York: (współautor monografii) Inhibitory Rules in Data Analysis. A Rough Set Approach, Studies in Computational Intelligence 163 (2009), Springer-Verlag, Berlin; Discovering Concurrent Process Models in Data: A Rough Set Approach, Lecture Notes in Artificial Intelligence 5908 (2009), Springer-Verlag, Berlin; (współautor) Toward Intelligent Searching the Rough Set Database System: An Ontological Approach, Fundamenta Informaticea 101/1-2(2010), IOS Press, Amsterdam; (współautor) On Irreducible Descriptive Sets of Attributes for Information Systems, Transactions on Rough Sets XI, Lecture Notes of Computer Science 5946 (2010), Springer-Verlag, Berlin; (współredaktor książek zbiorowych) Rough Sets and Knowledge Technology, 6th International Conference, RSKT 2011, Banff, Canada, October 2011, Proceedings, Lecture Notes in Artificial Intelligence 6954 (2011), Springer-Verlag, Berlin; Rough Sets and Intelligent Systems - Professor Zdzisław Pawlak in Memoriam, Vols. 1-2, Intelligent Systems Reference Library 42 (2013), Springer-Verlag, Berlin; Rough Sets, International Joint Conference, IJCRS 2019, Debrecen, Hungary, June 2019, Proceedings, Lecture Notes in Artificial Intelligence 11499 (2019), Springer; (współautor) Modeling of Passenger Transport Logistics Based on Intelligent Computational Techniques, International Journal of Computational Intelligence Systems 14, 173 (2021), Springer Nature. Łącznie ponad 250 publikacji naukowych, monografia o zasięgu międzynarodowym, 3 książki oraz 3 podręczniki, a także 9 redakcji monografii zbiorowych o zasięgu międzynarodowym oraz 8 redakcji wydań specjalnych czasopisma Fundamenta Informaticae.
Więcej: Rough Set Database System (Zbigniew Suraj)

PROMOTOR I RECENZENT: 4 zakończonych przewodów doktorskich, 101 prac magisterskich, 28 prac inżynierskich, 56 prac licencjackich, recenzent 1 wniosku o nadanie tytułu profesora, 3 prac habilitacyjnych, 5 prac doktorskich, w tym 2 prac doktorskich zagranicznych (Uppsala University, Uppsala, Szwecja, 2008; King Abdullah University of Sciences and Technology, Thuwal, Arabia Saudyjska, 2016), a także 1 pracy magisterskiej zagranicznej (University of the Witwatersrand, Johannesburg, South Africa, 2008). Opiniował na zlecenie: Glushkov Cybernetics Institute (Kijów, Ukraina, 2006) - jeden wniosek dotyczący międzynarodowego projektu badawczego, Komitetu Badań Naukowych Ministerstwa Nauki i Informatyzacji - dwa wnioski dotyczące krajowych projektów badawczych (2004, 2005), Fundacji na rzecz Nauki Polskiej - wniosek dotyczący projektu w ramach Programu Ventures (2009) oraz Narodowego Centrum Nauki - 2 wnioski dotyczące projektów badawczych (2011).

ORGANIZACJA KONFERENCJI I BADAŃ NAUKOWYCH: Członek ponad 60 komitetów programowych i organizacyjnych krajowych, międzynarodowych i zagranicznych konferencji naukowych, członek Rady Wydawniczej zagranicznego czasopisma naukowego LNCS Transactions on Rough Sets (od 2003, Springer-Verlag, Berlin). Współredaktor 3 książek zbiorowych Rough Computing: Theories, Technologies and Applications, IGI Global, Hershey - New York 2007; Rough Sets and Knowldege Technology, 6th International Conference, RSKT 2011, Banff, Canada, October 2011, Proceedings, Lecture Notes in Artificial Intelligence 6954 (2011), Springer-Verlag, Berlin; Rough Sets and Intelligent Systems - Professor Zdzisław Pawlak in Memoriam, Vols. 1-2, Intelligent Systems Reference Library 42 (2013), Springer-Verlag, Berlin; Rough Sets, International Joint Conference, IJCRS 2019, Debrecen, Hungary, June 2019, Proceedings, Lecture Notes in Artificial Intelligence 11499 (2019), Springer, Heidelberg. Aktywny uczestnik ponad 180 konferencji naukowych, w tym ponad 120 konferencjach międzynarodowych i ponad 60 krajowych. Kierownik 11 autorskich projektów badawczych finansowanych przez Komitet Badań Naukowych, a także uczestnik w 8 projektach realizowanych w innych instytucjach naukowo-badawczych w kraju i zagranicą (m.in.: Polska Akademia Nauk, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski, University of Manitoba, Winnipeg, Kanada), w tym w jednym projekcie Unii Europejskiej. Kierownik trzech projektów promotorskich, a także lider środowiskowej Rough Set and Petri Net Research Group (od 2001).

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA: Laureat nagrody indywidualnej Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego i Techniki (1985), nagrody zespołowej Ministra Edukacji Narodowej (1993) za osiągnięcia naukowe, dziewięciu nagród indywidualnych i jednej zespołowej Rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie za osiągnięcia naukowe i dydaktyczno-organizacyjne (1978, 1980, 1981, 1982, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1995), trzech nagród indywidualnych Kanclerza i Rektora Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie za wybitne zasługi na rzecz rozwoju uczelni oraz dorobek naukowy (2001,2002,2003), nagrody indywidualnej Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Jarosławiu za pracę zawodową, organizacyjną i społeczną (2008), nagrody indywidualnej Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego (2009). Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2017), Srebrnym Krzyżem Zasługi (2002), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2011), medalem 70-lecia Towarzystwa Naukowego w Rzeszowie (2006), medalem "5 lat WSIiZ" za wybitne zasługi na rzecz rozwoju uczelni w okresie pierwszych lat jej istnienia (2001) oraz statuetką polskiej informatyki za osiągnięcia naukowe i wkład w rozwój informatyki polskiej (2018).

CZŁONKOSTWO: Członek towarzystw naukowych: Special Interest Group on Petri Nets and Related System Models, Gesellschaft für Informatik, Bonn (od 1985); International Rough Set Society (od 1997), członek Advisory Board (2010-2012), sekretarz (2012-2014), członek Steering Committee (2014-2018), członek-senior (2016-); European Society for Fuzzy Logic and Technology (od 2021); Polskie Towarzystwo Matematyczne (od 1977, zastępca prezesa Zarządu Oddziału Rzeszowskiego 1996-2000, 2002-2004); Polskie Towarzystwo Informatyczne (od 1985, członek Zarządu Koła, Rzeszów 1987-1990); Towarzystwo Naukowe, Rzeszów (od 2001, zastępca prezesa Zarządu 2003-2006), przewodniczący Komisji Nauk Informatycznych (od 2001). Członek Komisji Ewaluacyjnej Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

BIOGRAMY W WYDAWNICTWACH BIOGRAFICZNYCH: Encyklopedia OSOBISTOŚCI Rzeczpospolitej Polskiej, British Publishing House Ltd., Londyn, listopad 2021; Złota Księga Nauki Polskiej 2020, Polski Instytut Biograficzny, Wydawnictwo Helion, Gliwice; Słownik biograficzny profesorów Uniwersytetu Rzeszowskiego 2016, Rzeszów 2016; Who is Who w Polsce , London 2014; Alfabet nauki Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2014; Who is Who in Science and Engineering 2008 - 2009, 10th Edition, Marquis Who's Who, New Providence, NJ, USA; Who is Who w Polsce. Encyklopedia biograficzna z życiorysami znanych Polek i Polaków, Wydanie VI uzupełnione 2007, Who is Who Verlag für Personenenzyklopaedien AG, CH-6304 Zug, Schweiz; Contemporary Who's Who, The American Biographical Institute, 2003; Złota Księga Nauk Technicznych 2003, Polski Instytut Biograficzny, Wydawnictwo Helion, Gliwice; Kto jest Kim w Polsce nowego millenium, 2000-2002, Polska Narodowa Oficyna Wydawnicza.

DANE KONTAKTOWE:
Kolegium Nauk Przyrodniczych
Uniwersytet Rzeszowski
35-310 RZESZÓW, ul. Prof. S. Pigonia 1
Tel.: (17) 851 86 03
E-mail: zsuraj@ur.edu.pl